STOWARZYSZENIE

feature image

Stowarzyszenie "Tłoka" powstało w celu wspierania rozwoju społeczności lokalnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie regionalnej tradycji i kultury.

więcej...

CZŁONKOWIE

feature image

Stowarzyszenie zrzesza 20 członków czynnie zaangażowanych w realizację działań statutowych, inicjując i prowadząc różnorodne projekty na rzecz lokalnej społeczności.

więcej...

PROJEKTY

feature image

Aktualne podejmowane inicjatywy oraz projekty zrealizowane w ramach działalności Stowarzyszenia "Tłoka - radość dzieciom".

więcej...