Członkowie

Prezes zarządu – Cezary Nowogrodzki
Wiceprezes zarządu – Danuta Nazarewicz

Członek zarządu- Krzysztof Wołosowicz
Członek zarządu- Magdalena Adamska
Członek zarządu – Rafał Edward Tokarski

Członek organu nadzoru – Bogdan Najdyhor
Członek organu nadzoru – Jan Cydejko
Członek organu nadzoru – Aniela Besaraba

Pozostali członkowie:
Kazimierz Kusznierów
Tomasz Demidowicz
Elżbieta Wołosowicz
Czesław Śmitkowski
Teresa Malewicz
Halina Czubla
Aniela Wołosowicz
Sławomir Hordejuk
Joanna Kowalik
Irena Śmitkowska
Helena Najdyhor
Edward Wołosowicz