Prasa

 ARTYKUŁY PRASOWE
001p

„Wspólnota Bialska” 14-09-2010

002p

„Słowo Podlasia” 28-09-2010

005p

„Echo katolickie” 25-08-2011

004p

„Wspólnota Bialska” 30-08-2011

003p

„Słowo Podlasia” 06-09-2011

006p

_

007p

„Słowo Podlasia” 9-10-2010

008p

„Słowo Podlasia” 9-10-2010

Tłoka

„Słowo Podlasia” 14-07-2015

MATERIAŁY FILMOWE