Biografie i życiorysy osób pochodzących z naszego regionu oraz mocno związanych z naszym regionem.

Feliks Czubla (1913-1996)

Zasłużony działacz społeczny i animator życia kulturalnego, poeta, kawalerzysta, uczestnik wojny obronnej w 1939 r.

Kazimierz Kusznierów (1950–2020)

Kazimierz Kusznierów – rolnik, animator kultury, działacz społeczny. Żył w latach 1950-2022. Przypominamy sylwetkę zasłużonej dla regionu postaci.