Informacje oraz materiały dotyczące wsi Koszoły na podstawie zgromadzonych przez Stowarzyszenie najnowszych oraz historycznych danych.

Koszoły

Nasza wieś Koszoły

Nasza miejscowość to malownicza wieś położoną wśród kompleksów leśnych. Przez miejscowość przepływa rzeka Lutnia. Ta staropolska wieś posiada bogatą historię.

Koszoły

Ogród dworski

Ogród dworski to budynek elektryczny, powstały w II połowie XIX w. w wyniku przebudowy barokowej kompozycji powstałej w II połowie XVIII w. na miejscu siedemnastowiecznego folwarku.

Koszoły

Szkoła Podstawowa

Materiały archiwalne dotyczące działalności dawnej Szkoły Podstawowej w Koszołach.

Koszoły

Koszoły na mapach

Koszoły na mapach historycznych zgromadzonych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka”.

Feliks Czubla (1913-1996)

Zasłużony działacz społeczny i animator życia kulturalnego, poeta, kawalerzysta, uczestnik wojny obronnej w 1939 r.