Materiały filmowe związane z wydarzeniami oraz wsią Koszoły. Relacje z wydarzeń oraz materiały dotyczące naszej lokalnej społeczności.

Zespół Luteńka
Majówka 2018 – Radiobiper.info
Otwarcie drogi przez władze Gminy 2019 – Radiobiper.info