Materiały o działalności Stowarzyszenia zamieszczone w prasie i na łamach portali internetowych.

Artykuły prasowe

Relacje na łamach portali internetowych

Święto Niepodległości 2022

Dzień Wspomnień w murach dawnej Szkoły Podstawowej w Koszołach 2022

Spacer śladami dawnych mieszkańców pochodzenia żydowskiego 2022

Upamiętnienie zwycięskiej walki Unitów Podlaskich o wolność religijną 2022

Nagroda Kultury Powiatu Bialskiego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2022

Święty Mikołaj 2021

“Kolej w obiektywie uczniów” 2021

„W Koszołach pamięć o rodzinie Remeszów trwa” – „Czuwamy! Pamiętamy!” 2021

Upamiętnienie na mizarze w Studziance 2021

Przekazanie masztu i flagi 2021

Stypendia Pomostowe 2021/2022

Stypendia Pomostowe 2020/2021

Samorządowcy z gminy Hrubieszów w “Tłoce” 2020

“Sturmwind” – wystawa w Białej Lokomotywie 2020

Wakacyjny Konkurs Plastyczny 2020

Wzmianka o Stowarzyszeniu “Tłoka” – marzec 2020

Konkurs “Zielony Wolontariat” 2019:

Remont dachu budynku dawnej szkoły podstawowej w Koszołach 2019:

Uroczystości upamiętniające Rodzinę Remeszów – październik 2019

Wystawa “FOTOPieniny – polskie góry w obiektywie” w Galerii Biała Lokomotywa 2019

Stypendia Pomostowe 2019/2020

Program Projektor – warsztaty 2019

Polska Bajeczna – warsztaty 2019

Uroczystości Upamiętniające Ofiary Terroru Niemieckiego w Latach 1939 – 1944

Festyn Rodzinny w 470-lecie wsi Koszoły 2019

“Frontstalag 307. Pamięć nasza czy nie nasza?” – konferencja 2019

Warsztaty metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 2019

Bialski Dzień Przyjaźni Polsko – Włoskiej 2019

Warsztaty wyplatania palm wielkanocnych 2019

Powitanie wiosny 2019

Akcja wieszania budek lęgowych dla ptaków 2019

Wystawa fotografii Elżbiety Pyrki “Kobiety Świata” w Galerii Biała Lokomotywa 2019

Wystawa “Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz” w Galerii Biała Lokomotywa 2019:

“Rok 1918 – Odzyskanie Niepodległości” – otwarcie wystawy w Galerii Biała Lokomotywa 2018

Powstanie słownik językowo-kulturowy mieszkańców gminy Łomazy 2018

Festiwal Radości Życia 2018

“Czarnobyl – 30 lat po” 2018

“Lato na wsi 2018”

“Letni Kadr” 2018

“Leśne Dziołchy” – warsztaty przyrodniczo – survivalowe w Koszołach 2018

Dzień Planszówek i Zabaw Logicznych 2018

Bialski Dzień Przyjaźni Polsko – Włoskiej 2018

Rodzinne Powitanie Wiosny 2018

Dzień Ziemi w Koszołach 2018

Rodzinne powitanie wiosny 2018

Warsztaty wyplatania palm wielkanocnych 2018

Brześć okiem turysty – wystawa fotografii 2018

Miejsca i akty zbrodni na Polakach niosących pomoc innym ludziom – konferencja 2018

“Lato na wsi 2017”

Bialski Dzień Przyjaźni Polsko – Włoskiej 2017

„Znaki wiary na Podlasiu” – Galeria Biała Lokomotywa 2017

“Lato na wsi 2016”

Działalność “Tłoka – radość dzieciom” 2015

„Dzień Osadnictwa Wojskowego na Południowym Podlasiu” 2011