Publikacje historyczne to dział gromadzący prace opisujące Koszoły oraz region na przestrzeni lat. To zbiór literatury i artykułów opisujących dzieje wsi a także sylwetki osób z nią związane.

Chłopcy malowani z Koszoł

“Chłopcy malowani z Koszoł” to artykuł o dziejach tatarskich wsi Koszoły, który ukazał się na portalu Tygodnika Lokalnego “Wspólnota”.

Tatarskie tropy na Podlasiu

Artykuł “Tatarskie tropy na Podlasiu” ukazał się na łamach Nowin Podlaskich w 1995 roku. Przybliża tatarską historię naszego regionu.

Wspomnienie o Tatarach

Artykuł „Wspomnienie o Tatarach” ukazał się na łamach pisma Na Przykład wydawanego przez Centrum Kultury w Lublinie w 1995 roku.

Ostatni Tatarzy Rzeczypospolitej

Artykuł “Ostatni Tatarzy Rzeczypospolitej” ukazał się w Słowie Podlasia nr 28 w 1980 roku. Jest to krótka wzmianka o Tatarach naszego regionu.

Życie obok mizaretu

Artykuł „Życie obok mizaretu” ukazał się w Słowie Podlasia nr 31 w 1980 roku. Jest to kolejna publikacja o Tatarach z naszego regionu.

Jeszcze o znaku półksiężyca

Artykuł “Jeszcze o znaku półksiężyca” opisujący tatarskie tradycje regionu ukazał się w Słowie Podlasia nr 9 w 1987 roku w ramach cyklu “Opowieści z Podlasia”.

publikacje historyczne

Suplement tatarski

Artykuł “Suplement tatarski” ukazał się w Słowie Podlasia nr 20 w 1987 roku. Jest to uzupełnienie artykułów Jerzego Sroki w ramach “Opowieści z Podlasia”.

publikacje historyczne

Rękopisy imama Bajrulewicza

Artykuł „Rękopisy imama Bajrulewicza” ukazał się w Słowie Podlasia nr 30 w 1988 roku. Jest to publikacja opisująca zachowane dokumenty.

publikacje historyczne

Województwo lubelskie w 15 tomach

Województwo lubelskie w 15 tomach „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego 1880-1904.

publikacje historyczne

Niepodległość i Pamięć

Niepodległość i Pamięć. Tatarskie Pułki Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Powstaniu Kościuszkowskim autorstwa Arkadiusza Kołodziejczyka.

publikacje historyczne

Ocalałem, by dać świadectwo prawdzie…

Ocalałem, by dać świadectwo prawdzie… – relacja Barucha Goldszera, jedynego Żyda ocalałego z masakry, która miała miejsce w sierpniu 1942 r. w „Lesie Hały” koło Łomaz.