Przywileje królewskie nadane miastu Łomazy przez Zygmunta II Augusta

Opis wydania

Tytuł: Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T.4, Akty Brestskago grodskago suda

Wydawca: Tipografiâ Gubernskago Pravleniâ

Data wydania: 1870

Miejsce wydania: Wilno

Uwagi: Fragment dokumentu opisujący nadanie praw lokacyjnych Łomaz (str. 245-252)

Typ zasobu: źródła historyczne

Format: pdf

Język: rosyjski/polski

Źródło: Copyright © Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
Podlaska Biblioteka Cyfrowa


Tagi: PDF