Prezentujemy tablicę informującą o ofiarach z okresu II Wojny Światowej, którzy zginęli z rąk żołnierzy niemieckich na terenie dawnego powiatu bialskopodlaskiego. Ta lista są to przemilczane i zapomniane ofiary spacyfikowane za pomoc innym ludziom. Spis zawiera ponad 200 osób.

Tablica informacyjna powstała w ramach przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich przez młodzież z Kółka Regionalnego działającego przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisław Staszica w Białej Podlaskiej.