Wywiady oraz relacje historyczno-naukowe przeprowadzone z osobami silnie związanymi z naszym regionem.