Wywiady oraz relacje historyczno-naukowe przeprowadzone z osobami silnie związanymi z naszym regionem.

Dr Jadwiga Robak

Dr Jadwiga Robak – wywiad Polskiego Radia Lublin – „Drzewo Rodzinne”.

Jan Ignaciuk

Jan Ignaciuk – wywiad w ramach reportażu Polskiego Radia Lublin.

Narcyz Malinowski

Narcyz Malinowski – wywiad w ramach reportażu Polskiego Radia Lublin – „Reportaż Cafe”.

Krzysztof Kowaluk

Krzysztof Kowaluk – wywiad w ramach reportażu Polskiego Radia Lublin – „Reportaż Cafe”.