Relacja mówiona zarejestrowana w ramach Programu Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku “Brama Grodzka – Teatr NN”
(www.historiamowiona.teatrnn.pl).


Źródło: Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl – Jan Mironiuk – relacja świadka historii