Relacja mówiona zarejestrowana w ramach Programu Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”
(www.historiamowiona.teatrnn.pl).

Mój ojciec

Mój ojciec – fragment relacji świadka historii.

Cyganie

Cyganie – fragment relacji świadka historii.


Źródło: Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl – Józef Skolimowski – relacja świadka historii