Relacja mówiona zarejestrowana w ramach Programu Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku “Brama Grodzka – Teatr NN”
(www.historiamowiona.teatrnn.pl).

Wywózka na Sybir

Wywózka na Sybir – Zofia Osińska – fragment relacji świadka historii.


Źródło: Biblioteka Multimedialna Teatrnn.pl – Zofia Osińska – relacja świadka historii