W Galerii Biała Lokomotywa można obejrzeć wystawę pt. „Morusy. Wątki etnograficzne w fotografii Włodzimierza Puchalskiego”. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia dworca kolejowego w Białej Podlaskiej.

O ekspozycji

Wystawa zawiera fotografie z archiwum fotograficznego Włodzimierza Puchalskiego ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego w Zamku Królewskim. Narrację wystawy tworzą fragmenty tekstu Włodzimierza Puchalskiego zaczerpnięte ze wstępu do wydanego w 1972 r. albumu fotograficznego „Na rozlewiskach Biebrzy i Narwi”. Wystawa po raz pierwszy prezentuje mało znany fragment twórczości wybitnego fotografa przyrody Włodzimierza Puchalskiego. W przechowywanej w Muzeum w Niepołomicach bogatej spuściźnie fotograficznej fotografa, liczącej sto tysięcy negatywów, odnajdujemy liczne zdjęcia wsi Morusy i jej mieszkańców. Zostały one wykonane w latach 1947-1975. Część z nich Włodzimierz Puchalski opublikował w wydawnictwach przyrodniczych. Zebrane na wystawie w jednym miejscu stanowią znakomitą dokumentację etnograficzną ukazującą już nieistniejącą wiejską architekturę drobnoszlacheckich Morus i tradycyjne zajęcia jej mieszkańców. Do Morus, wsi leżącej opodal Tykocina fotograf trafił po raz pierwszy w 1947 r. Zauroczony bogactwem narwiańskich rozlewisk nabył we wsi dom, który odwiedzał w okresie wiosennym do połowy lat 70. XX wieku.

Autor Wojciech Puchalski

Włodzimierz Puchalski (urodzony 9 marca 1909 w Mostach Wielkich koło Lwowa – zmarł 19 stycznia 1979 na Wyspie Króla Jerzego na Antarktydzie) pionier filmu przyrodniczego w Polsce, reżyser filmów dokumentalnych i oświatowych. Autor wielu albumów fotograficznych o tematyce przyrodniczej. Ukończył Politechnikę Lwowską uzyskując dyplom inżyniera agronoma. W latach 1933-36 był asystentem profesora Witolda Romera w Katedrze Fotochemii Politechniki Lwowskiej, a w 1937-39 asystentem profesora Kazimierza Wodzickiego w Zakładzie Anatomii Zwierząt i Histologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym okresie zrealizował pierwsze filmy o tematyce przyrodniczej nagrodzone na krajowych i zagranicznych konkursach. Po zakończeniu II wojny światowej od 1946 roku organizował Krakowski Instytut Filmowy. W 1950 r. podjął pracę w Instytucie Zootechniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a od 1956 roku w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.

Ekspozycja dostępna w Galerii Biała Lokomotywa w holu kasowym dworca kolejowego w Białe Podlaskiej od 1 do 30 kwietnia 2016 roku. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach zapraszają.

Morusy. Wątki etnograficzne w fotografii Włodzimierza Puchalskiego