21 sierpnia w Huszczy i w Koszołach k. Łomaz odbędzie się Dzień Osadnictwa Wojskowego na Południowym Podlasiu. Poprosiliśmy Pana Sławomira Hordejuka – organizatora Dnia Osadnictwa Wojskowego o przybliżenie tego wydarzenia.

Program Dnia Osadnictwa Wojskowego

Huszcza

godz. 12.00: Msza św. w Huszczy w kościele Trójcy Świętej w intencji dawnych i obecnych parafian, mieszkańców Huszczy, Kopytnika, Koszoł, Tucznej, Wisek oraz okolicznych miejscowości. Od wieków, z nadania królów polskich tu mieszkających, na co dzień pracujących na roli, natomiast gdy Ojczyzna była w potrzebie przelewających krew jako jej wierni obrońcy.

godz. 13.00: Złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Walentego Nawrockiego (1792-1875),
kapelana pułku ułanów w powstaniu listopadowym oraz dowódcy oddziału powstańczego w 1863 r.

Koszoły (teren przy budynku Szkoły Podstawowej)
godz. 14.00 – 14.30: Przemówienia zaproszonych gości. Koncert Orkiestry Dętej OSP Łomazy (żołnierskie przeboje)

godz. 14.30 – 19.00: „Wojska Polskie, wczoraj i dziś”. Program historyczno-rozrywkowy. Poza tym pokazy sprzętu wojskowego oraz Grupy Militarno-Survivalowej „Szerszeń” z Białej Podlaskiej. W trakcie: występ kabaretu TEN oraz zespołów regionalnych m.in z Łomaz, Tucznej i Studzianki.

godz. 19.00: Dyskoteka

Ponadto: gry i zabawy dla dzieci, turniej piłki nożnej, stoiska regionalne, gastronomia.


Źródło: interwizja.edu.pl
Materiał: https://www.interwizja.edu.pl/