Przedstawiamy pierwsze efektu projektu pn. “Eko Tłoka”, którego celem jest edukacja i zachowanie roślin tradycyjnych upraw na polskiej wsi.

Założenia projektu “Eko Tłoki”

Projekt obejmuje utworzenia dydaktycznego ogrodu szkolnego, z którego będą mogły korzystać szkoły z pobliskich miejscowości oraz dzieci i mieszkańcy gminy. Edukacyjny plan ogrodu zawiera hodowlę starych gatunków roślin, tradycyjnych upraw i ochronę środowiska naturalnego. Nasze działania przyczynią się do promocji patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę i jakość życia. Istotnym elementem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń (szkoła w Koszołach wybudowana została w czynie społecznym przez mieszkańców wsi w 1938 roku). Do dziś zachowało się kilkaset metrów szpaleru bzów tworzących oprawę projektowanego przez nas ogrodu. Ten szpaler z okresu międzywojennego wymaga dziś odnowienia, gdyż jest symbolem tej dawnej placówki szkolnej.

Co zostało zrealizowane?

Do pracy zaprosiliśmy projektantów z pracowni RS Projekt w Białej Podlaskiej – Pani Zofia Zacharczuk pomogła nam stworzyć wizualizację ogrodu i ścieżkę edukacyjną wpisaną w planowane założenie ogrodowe. Do pracy przy naszym projekcie zaprosiliśmy także szkoły podstawowe w Łomazach oraz Huszczy, do których uczęszczają dzieci z Koszoł.

Mieszkańcy wsi i członkowie stowarzyszenia w czynie społecznym porządkują przylegający do szkoły teren o powierzchni 1800 m2. Od października 2019 roku wykonano prace polegające na przygotowaniu gleby, obsianiu trawnika i posadzeniu drzew i krzewów owocowych. Ambasadorami przedsięwzięcia zostały dzieci z Koszoł: Nadia, Nikodem, Nikola, Zosia, Anastazja, Michał i Ola. Nasi ambasadorowie za wkład w projekt otrzymali certyfikaty.

Zakupione zostały również podstawowe narzędzia do pielęgnacji. To wszystko było możliwe dzięki dofinansowaniu z konkursu „Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko” zorganizowanego przez Dziennik Wschodni. Dziękujemy również Pani Magdalenie Jaworskiej-Kucharczuk (Zielony Dom SAS) za darowiznę w postaci 35 kg nasion trawy. Więcej o projekcie można znaleźć w dziale Projekty. Poniżej fotorelacja z naszych dotychczasowych działań.

Plany na przyszłość

W 2020 roku chcemy na tej powierzchni obsiać poletka warzywami, zbożem, ziołami itp. wg. dołączonego projektu. Aby zapewnić dobry rozwój roślin i jego przetrwanie w przypadku suszy i aby praca nasza i mieszkańców wsi nie poszła na marne planujemy budowę sieci nawadniającej.

Chcielibyśmy stworzyć ogród otwarty dla całej lokalnej społeczności, a głównie dla jej najmłodszych członków – dzieci. Nauczyciele przyrody będą mogli prowadzić tu swoją pracę edukacyjną wśród najmłodszego pokolenia. We współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, jego terenowym przedstawicielstwem w Grabanowie, prowadzone byłyby też zajęcia z wiedzy o pszczelarstwie (myślimy o wypożyczaniu z ODR uli), a ze Stowarzyszeniem „Bocian” – zajęcia ornitologiczne (planujemy ustawienie budek lęgowych na terenie ogrodu).

Eko Tłoka
Eko Tłoka
Eko Tłoka

Tekst: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka”
Zdjęcia: Elżbieta Wołosowicz (SSK “Tłoka”) oraz Ewelina Burda (Dziennik Wschodni)