27 września Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” oraz Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprosiło do Koszoł na spotkanie podsumowujące projekt “Minisłownik gwary mieszkańców gminy Łomazy”, podczas którego przedstawione zostały wyniki dotychczasowej pracy na tym terenie oraz omówione były kolejne etapy projektu.

Celem projektu jest przygotowanie opracowania służącego charakterystyce językowo-kulturowej mieszkańców okolic Łomaz. Pracę podzielono na kilka etapów:

 1. Badania monitorujące ogólny stan gwary południowego Podlasia na interesującym nas obszarze;
 2. Wybór reprezentatywnej dla regionu próby badawczej;
 3. Stworzenie kwestionariusza;
 4. Przeprowadzenie wywiadów z wybranymi informatorami;
 5. Transkrypcję rozmów;
 6. Opracowanie i wydanie materiału.

Studenci do szczegółowych analiz wybrali obrzędowość rodzinną zaczynając od tradycji weselnych.

Badania przeprowadzono w miejscowościach: Łomazy, Lubenka, Koszoły, Huszcza, Studzianka, Dubów, Krasówka, Biała Podlaska, Dokudów, Bielany. Podczas spotkań z mieszkańcami nagrano materiał o łącznej długości 16 godzin.

Minisłownik gwary mieszkańców gminy Łomazy
Fragment transkrypcji nagrania przeprowadzonego w Koszołach

O dniach, w których zawierano małżeństwa (nagranie nie jest odwzorowaniem gwary gminy Łomazy)

[AW] Dlatego no nie wiem, kiedyś wesela były często we wtorek na wsiach. No teraz to już w każdy dzień są wesela jak po miastach. A kiedyś we wtorek było dużo, a później już tak w soboty, a w niedziele to nawet ksiądz tak, bo jak w niedziele ślub, to już na mszy no to taka prawda, prawda, że. Nie jak w sobote ślub, to już na msze nie bardzo przychodzą. Później tak we wtorek albo w niedziele częściej były wesela, a teraz to już różnie. Już teraz w niedziele mało robio wesel.

[No tak. A była jakaś szczególna przyczyna, z której akurat ten wtorek wybierano?]

[AW] A ja nie wiem co za przyczyna, ale tak było. No u nas to w tym znaczy u teraz w te lato to też we wtorek akurat dziewczyna z Koszoł miała ślub, miała w Białej czy dzieś tam wesele było, ale to tak sala była o tej porze i tak. Na piątki na przykład nasi o mój syn to też teraz w mieście, bo to i w tym, w Tychach. No to dwa razy. Miał syna i córke i było w piątek wesele. No, bo dlatego, że sale, sale na każdy dzień zajęte są sale i tak.

Minisłownik gwary mieszkańców gminy Łomazy
Uczestnicy projektu oraz plany

W badaniach wzięli udział:

 • dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS, Lublin);
 • mgr Beata Maksymiuk-Pacek (IFP UMCS, Pracownia „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, Lublin);
 • mgr Damian Gocół (SKNE, IFP UMCS, Lublin);
 • mgr Magdalena Wołoszyn (SKNE, IFP UMCS, Lublin);
 • Dawid Kobylański (SKNE, IFP UMCS, Lublin);
 • Alicja Kiełczewska (SKNE, IFP UMCS, Lublin);
 • Natalia Kuchno (SKNE, IFP UMCS, Lublin);
 • dr hab. Joanna Szadura (IFP UMCS, Lublin);
 • dr Agata Bielak (IS PAN, Warszawa),– Marta Juszczuk (SKNE, IFP UMCS, Lublin).

W końcowym opracowaniu, które zostanie wydane znajdzie się:

 • Zapis i opis zwyczajów i praktyk związanych z danym obrzędem;
 • Repertuar pieśniowy;
 • Wybrane nagrania audio;
 • Dokumentacja fotograficzna;
 • Biogramy informatorów;
 • Literatura przedmiotu.

Podsumowanie projektu:


Materiały: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka”
Tekst i opracowanie: Radiobiper oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka”