Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” zaprasza mieszkańców Białej Podlaskiej zainteresowanych społecznym upamiętnieniem 80. rocznicy likwidacji getta w Białej Podlaskiej na spotkanie.

Spotkanie odbędzie się 25 września o godzinie 16:00 na ul. Łaziennej. Stąd ruszy wycieczka placami i ulicami miasta związanymi z historią społeczności żydowskiej Białej Podlaskiej. Spacer zakończy się około godziny 17:00 na cmentarzu żydowskim przy ul. Nowej.

W 1942 roku Niemcy uruchomili proces zagłady Żydów europejskich w ramach akcji Reinhard. Do getta w Białej Podlaskiej od 1940 roku przesiedlono 6000 Żydów z naszego miasta oraz 6000 z Augustowa, Suwałk, Mławy, Serocka, Krakowa, Janowa Podlaskiego i Konstantynowa. Dzień likwidacji getta był najbardziej tragicznym dniem w 500 letnich dziejach miasta. Niemcy na terenie Generalnego Gubernatostwa stworzyli szereg ośrodków zagłady min. w Sobiborze i Treblince. Właśnie tam zostali zamordowani Żydzi z bialskiego getta. Deportacje rozpoczęły się w czerwcu a zakończyły 26 września 1942 roku.


Materiał: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka”
Zdjęcie: wikipedia.org