Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „W Koszołach pamięć o rodzinie Remeszów trwa”, którego cele jest rewitalizacja miejsca pamięci w Koszołach.

Projekt „W Koszołach pamięć o rodzinie Remeszów trwa” w ramach Programu „Czuwamy! Pamiętamy!” zakłada rewitalizację miejsca pamięci w Koszołach poświęconego męczeńskiej śmierci z rąk niemieckich okupantów 6-osobowej rodziny rolniczej Remeszów. Prace uzasadnia zły stan techniczny upamiętnienia i konieczność wymiany tablicy epitafijnej z uwagi na jej ahistoryczne zapisy z lat PRL-u.

Zły stan techniczny starego upamiętnienia i pochodzące z innej epoki (PRL) epitafium wymagają zmiany. Społeczności małej wsi Koszoły (ok. 200 mieszkańców) nie stać na pokrycie całości kosztów nowego upamiętnienia. W miarę swoich możliwości przed dwoma laty mieszkańcy postawili nowy krzyż i tablicę informacyjną. Pełen opis przedsięwzięcia został zamieszczony w dziale projekty pod adresem Rewitalizacja miejsca pamięci w Koszołach. Zapraszamy do zapoznania się z naszą inicjatywą. Materiały z realizacji projektu będą zamieszczany na naszej stronie internetowej oraz na fanpage na Facebook.

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Orlen w ramach Programu “Czuwamy! Pamiętamy!”

pamięć o rodzinie Remeszów