W dniu 16 grudnia 2019 roku dwunastu uczestników Klubu integracji Społecznej ukończyło zajęcia reintegracji społecznej.

Zajęcia reintegracji społecznej w Klubie Integracji Społecznej prowadzone były zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych. W okresie od maja do grudnia 2019 r. uczestnicy wzięli udział w następujących zajęciach takich jak:

 1. Warsztaty integracyjne
 2. Akademia zdrowia, sportu i rekreacji
 3. Akademia kultury
 4. Akademia społeczna „Ja w społeczeństwie”
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Poradnictwo specjalistyczne prawne
 7. Poradnictwo specjalistyczne psychologiczno – pedagogiczne
 8. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe planowanie budżetu domowego
 9. Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe z zakresu obsługi komputera

W ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” Klubu Integracji Społecznej uczestnicy przeszli również szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Wszystkie kursy były dopasowane do uczestników. Uczestnicy przeszli następujące zajęcia aktywizujące:

 • prawo jazdy kat. B;
 • obsługa kas fiskalnych;
 • kadry i płace z elementami księgowości;
 • operator koparko – ładowarki.
Zajęcia KIS