Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej zostali zrekrutowani przy wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach oraz innych partnerów. W projekcie weźmie udział 12-osobowa grupa.

W rekrutacji uczestniczyli wieloletni lokalni partnerzy tj. PUP w Białej Podlaskiej i GOPS w Łomazach – podmioty z racji zadań statutowych pracujący z osobami wykluczonymi społecznie. Grupa osób wskazanych przez pracowników socjalnych OPS oraz doradców klienta PUP została zaproszona do zapoznania się założeniami projektu. Po wstępnej rekrutacji – w GOPS i PUP – została wyselekcjonowana grupa 12 osób, które wykazują się najwyższą motywacją do udziału w projekcie. Osoby te odbyły indywidualne rozmowy rekrutacyjne z pracownikiem socjalnym, których istotnym elementem było wstępne określenie deficytów i identyfikacja potrzeb uczestników. Indywidualne rozmowy rekrutacyjne zostały zakończone podpisaniem kontraktu socjalnego w trybie określonym w art. 108 ustawy o pomocy społecznej, w ramach którego głównym działaniem będzie uczestnictwo w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej w KIS o nowym profilu usług.

Klub Integracji Społecznej