W sierpniu w Klubie Integracji Społecznej w Koszołach realizowane są warsztaty arteterapeutyczne. Jednym z tematów jest technika zdobienia decoupage.

Warsztaty arteterapeutyczne mają na celu wykorzystanie procesu tworzenia do podniesienia ogólnej kondycji fizycznej, umysłowej i emocjonalnej uczestników oraz umożliwienie im odkrywania własnego potencjału i zdolności. Uczestnicy ponadto zdobywają praktyczne umiejętności pracy z grupą w zakresie arteterapii. Jest to równocześnie okazja do zdobywania doświadczenia i podniesienia kompetencji zawodowych uczestników, które to będą mogli wykorzystać w pracy m.in. w przedsiębiorstwie społecznym.


Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Priorytet I – Usługi reintegracyjne. “Od KIS-u do PES-u”.


Tekst: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach
Zdjęcia: Jolanta Przyłucka