Przez cały okres działania Klubu Integracji Społecznej trwają warsztaty kultury i świadomości obywatelskiej. Jednymi z punktów warsztatów były wyjazdy do Kodnia i Studzianki.

Zajęcia mają na celu wzbudzenie w uczestnikach poczucia przynależności do lokalnego społeczeństwa, wzbudzenie poczucia sprawstwa poprzez zainteresowania kulturą i życiem społecznym, podniesienie świadomości obywatelskiej i poznaniem znaczenia kultury w życiu społecznym. Ukierunkowanie uczestników na organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego z wykorzystaniem lokalnych zasobów gminy Łomazy, zgodnie z kalendarzem imprez na 2021 rok.

W ramach zajęć uczestnicy są angażowani do aktywnego udziału w życiu społecznym gminy, a także powiatu. Przewiduje się wykorzystanie różnych instytucji kultury np. muzea, kino, świetlice wiejskie, kluby mieszkańca itp. oraz organizacje i wspólnoty zajmujące się kulturą np. chórzyści, pracownie artystyczne, dyskusyjne kluby filmowe itd.

Zadaniem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom KIS informacji o działaniu wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczną w gminie Łomazy, promowanie dobrych praktyk tych instytucji. Istnym punktem jest również omówienie potrzeb człowieka w zakresie socjalizacji, aktywnego włączania w życie społeczne, możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu otaczającego nas społeczeństwa, a także wydarzeniach gminnych, udział w wyborach, zebraniach sołtysów.

Warsztaty to ukierunkowanie uczestników ma pasje i zainteresowania w życiu każdego z nas. Jak je rozwijać wykorzystując lokalne zasoby. Jakie działania sprawiają że jesteśmy szczęśliwi, potrzebni wartościowi. Co nas ogranicza, co nas motywuje? Prawa człowieka w Polsce, w gminie, w rodzinie – co je gwarantuje. Warsztaty mają duże znaczenie, ponieważ osoby świadome i pewne swoich praw łatwiej realizują swoje cele. Śmielej korzystają ze wsparcia instytucji.


Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Priorytet I – Usługi reintegracyjne. “Od KIS-u do PES-u”.


Tekst: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach
Zdjęcia: Jolanta Przyłucka