W najbliższy dniach od 8 do 10 marca 2019 roku rozpoczynamy w Koszołach akcję wieszania budek lęgowych dla ptaków.

Pilotażowo zamierzamy umieścić w różnych punktach Koszoł około 10 budek lęgowych dla ptaków takich jak sikorki czy kowaliki. Wszystkie budki zostały ufundowane przez naszych przyjaciół. Budki lęgowe są zastępczymi enklawami, w których ptaki mogą bezpiecznie odbyć okres lęgowy w warunkach postępującej utraty odpowiednich nisz ekologicznych.

Osoby z Koszoł zainteresowane otrzymaniem budki proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem +48 505 260 442.

Akcja wieszania budek lęgowych

Zdjęcie tytułowe: Wikipedia.org

Kategorie: Najnowsze