Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach – „Radość Dzieciom”, ogłasza gminny konkurs plastyczny pt. „Mój wymarzony plac zabaw”. Konkurs objęty jest pod patronatem wójta gminy Łomazy – Pana Jerzego Czyżewskiego oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Pana Ryszarda Bieleckiego.

plac_zabaw

CELE KONKURSU

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
 • udostępnienie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań twórczych,
 • umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji placu zabaw,
 • stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany pomysłów na wspaniały plac zabaw.

REGULAMIN KONKURSU

 • konkurs adresowany jest do przedszkola i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Łomazy,
 • technika prac dowolna, format od A4 do A2,
 • każdy uczestnik wykonuje od 1 do 2 prac przedstawiając swój wymarzony plac zabaw,
 • prace wykonane grupowo nie będą oceniane,
 • wymagane wklejenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki,
 • dostarczenie prac plastycznych do gminnego ośrodka kultury w Łomazach w nieprzekraczalnym terminie, do 10 czerwca 2015 r. do godz. 15:00.

OCENA I NAGRODY

 1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez komisję konkursową powołaną przez prezesa Stowarzyszenia „Tłoka”.
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa a wyniki oceny zostaną ogłoszone w dniu 05 lipca 2015 r. na pikniku „Ułani, ułani malowane dzieci” w Koszołach.
 3. Wszystkie prace będą prezentowane na wystawie z okazji otwarcia placu zabaw w Koszołach podczas imprezy środowiskowej w dniu 05 lipca 2015r. na pikniku.
 4. Bezstronne jury oceni prace biorąc pod uwagę:
  • oryginalność kompozycji,
  • estetykę wykonania,
  • zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem.
 5. Komisja konkursowa oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:
  • klasy przedszkolne,
  • klasy pierwsze,
  • klasy drugie,
  • klasy trzecie.
 6. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach. Opiekunowie laureatów o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie prac plastycznych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych(Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83)oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydanych przez organizatora oraz w Internecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać w miesiącu wrześniu.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej Organizatora Gminy Łomazy; promocji konkursu lub idei konkursu.
Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W REGULAMINIE OTRZYMACIE PAŃSTWO POD NUMEREM TELEFONU: 515 462 002 PO GODZ. 13.00.

FFL Ziemi Biłgorajskiej
FIO
Kategorie: Najnowsze