W dniu dzisiejszym mieszkańcy wsi Koszoły licznie przybyli, by zaangażować  się w prace przygotowawcze pod budowę nowego placu zabaw. Wspólnymi siłami odnowiono pozyskany ze starego przyszkolnego placu sprzęt oraz przygotowano teren do montażu nowego placu zabaw – skoszono trawę i wyrównano cały teren.

Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw
Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw
Renowacja elementów ze starego placu zabaw
Renowacja elementów ze starego placu zabaw
Renowacja elementów ze starego placu zabaw
Renowacja elementów ze starego placu zabaw
Odnowione elementy
Odnowione elementy starego placu zabaw
Odnowione elementy starego placu zabaw
FFL Ziemi Biłgorajskiej
FIO
Kategorie: Najnowsze