Program stypendialny “Klasa” to działanie Fundacji BNP Paribas skierowane do zdolnych uczniów ósmych klas szkół podstawowych z mniejszych miejscowości. Rekrutacja potrwa do 30 czerwca 2020 roku. Zapraszamy do udziału!

Otwarte drzwi przyszłości

Już od 18 lat Fundacja BNP Paribas wspiera zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości w ich rozwoju edukacyjnym i społecznym. W tym roku również ruszają z „Klasą”, autorskim programem stypendialnym, skierowanym do młodych ludzi, którzy chcieliby kontynuować naukę w czołowych polskich liceach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. W programie uczestniczą renomowane szkoły z 5 miast akademickich – Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdyni i Szczecina.

“Klasa” to stypendium obejmujące:

 • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum,

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie, otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

 • stypendium finansowe na I roku studiów.

Ponadto „Klasa” zapewnia:

 • wsparcie działań wolontariackich,

W ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem – każdy wybiera to, w czym czuje się najlepiej.

 • udział w integracyjnym obozie językowym,
 • dostęp do nagród stypendialnych,
 • wieloletnie wsparcie Fundatora – Banku BNP Paribas,
 • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Kryteria udziału w programie

JEŻELI:

 • dobrze się uczysz (średnia ocen z wybranych przedmiotów po I semestrze 8 klasy podstawowej to co najmniej 4,5),
 • pochodzisz z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,
 • mieszkasz w miejscowości do 100.000 mieszkańców,
 • chcesz się rozwijać, masz ponadprzeciętną motywację,
 • lubisz i chcesz pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna),
 • uzyskasz rekomendację od Dyrektora Twojej Szkoły Podstawowej lub Wychowawcy klasy.

Szkoły partnerskie i regionalizacja

Kandydatów do programu obowiązuje zasada regionalizacji:

 • VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie: rekrutacja uczniów z terenu województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego; http://liceum7.edu.pl
 • XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu: rekrutacja uczniów z terenu województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego; http://lo14.wroc.pl
 • I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie: rekrutacja uczniów z terenu województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego; http://www.nowodworek.krakow.pl
 • III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni: rekrutacja uczniów z terenu województw pomorskiego, warmińsko–mazurskiego, kujawsko–pomorskiego; http://www.lo3.gdynia.pl
 • XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie: rekrutacja uczniów z terenów województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego. http://13lo.szczecin.pl
Program stypendialny "Klasa"

Więcej materiałów dotyczących Programie Stypendialnego “Klasa” dostępnych jest na stronie Fundacji BNP Paribas. Zapraszamy do kontaktu: 22 56 21 902 (Barbara Rozmysł) lub klasa@bnpparibas.plbarbara.rozmysl1@bnpparibas.pl.


Źródło: Fundacja BNP Paripas

Kategorie: Najnowsze