Zakończył się nabór wniosków o przyznanie Stypendium Pomostowego 2021/2022 Segment II pod patronatem Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka” w Koszołach, w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka w Koszołach od 2015 roku. W zakończonym już naborze wnioski złożyło czterech tegorocznych maturzystów. Lokalna Komisja Stypendialna w dniu 16 sierpnia br. dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendiów zgodnie z programem. Zarekomendowano trzy osoby, które rozpoczną naukę na dziennych studiach I stopnia w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Dotychczas z Programu Stypendium Pomostowego Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi skorzystało 32 stypendystów, w tym trzydziestu z gminy Łomazy oraz dwóch z gminy Rossosz. Stypendia wypłacane są w dziesięciu miesięcznych ratach, od 2021 r. po 700 zł.

Od 2020 r. stypendyści we własnym zakresie podejmują starania i pozyskali fundatorów, którzy przekazali na konto Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka” wysokość wkładu finansowego 10% wartości stypendium.

W roku akademickim 2021/2022 stypendystami XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych zostały:

  1. Jolanta Piętka – studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  2. Paulina Mazurek – studentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Podczas XXIII sesji Rady Gminy Łomazy w dniu 30 grudnia br. stypendyści otrzymali listy gratulacyjne z rąk Wójta Gminy Jerzego Czyżewskiego i prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Tłoka” Cezarego Nowogrodzkiego.


Źródło: https://www.radiobiper.info/2021/12/31/lomazy-gmina-przyznala-stypendia-pomostowe/

Kategorie: Najnowsze