W dniu 04.06.2015 r. miało miejsce spotkanie członków  Stowarzyszenia „TŁOKA – radość dzieciom” oraz chętnych do współpracy mieszkańców wsi Koszoły, które dotyczyło budowy placu zabaw z projektu FIO.

Podczas spotkania omówione zostały działania przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do realizacji projektu, wyznaczono osoby odpowiedzialne za zakup wyposażenia i sprzętu na nowy plac zabaw, a także ustalono termin prowadzenia prac przy odnawianiu starych sprzętów wraz z przygotowaniem terenu pod montaż placu zabaw na dzień 20.06.2015 r.

Spotkanie organizacyjne w sprawie budowy placu zabaw dla dzieciSpotkanie organizacyjne w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci

Teren pod plac zabaw oraz sprzęt z którego niegdyś korzystały uczące się w szkole dzieci, pozyskano za zgodą Pana Wójta – Jerzego Czyżewskiego.

Zdjęcia starego placu zabaw i sprzętów wymagających odnowienia.

Stary plac zabawStary plac zabaw

Zdjęcia miejsca, gdzie ma stanąć nowy plac zabaw, oraz “odzyskane elementy ze starego placu zabaw”.

Miejsce dla nowego placu zabawMiejsce dla nowego placu zabawLOKALNY SUKCES – BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI WE WSI KOSZOŁY REALIZOWANY Z PROJEKTU “LUBELSKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO”, NA KTÓRY PRZYZNANO 4500 ZŁ.

FFL Ziemi BiłgorajskiejFIO

Kategorie: Najnowsze