Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji Programu Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku w roku akademickim 2021/2022.

Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów w 2021 roku, którzy rozpoczną studia dzienne oraz pochodzących z niezamożnych rodzin. Wszystkich maturzystów spełniających poniższe warunki zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Więcej o Programie w zakładce Stypendia Pomostowe.

Stypendia Pomostowe 2021/22

Źródło: UG w Łomazach oraz SSK “Tłoka”

Kategorie: Najnowsze