Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach włącza się w tym roku formalnie w obchody Światowego Dnia Gleby na terenie Polski. Zapraszamy młodych mieszkańców gminy Łomazy do udziału w konkursie plastycznym i wysłuchania prelekcji poświęconej znaczeniu gleb.


“Utrzymuj glebę żywą, chroń bioróżnorodność gleby”.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Gleby

Wspiera nas Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Katedra Gleboznawstwa UMCS w Lublinie.

Nasze starania mają na celu podniesienie świadomości wśród konsumentów żywności, a także rolników i ogrodników, jak ważnym zadaniem jest ochrona gleb przed degradacją. Pamiętajmy, że kupując produkty ekologiczne walczymy z degradacją gleb,  powiększajmy zatem obszar naturalnych metod uprawy.

Światowy Dzień Gleby został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla uczczenia roli jaką gleba pełni w życiu człowieka, w kształtowaniu bioróżnorodności i zapobieganiu zmianom klimatycznym. Dlatego celem naszych działań jest również zwiększenie świadomości mieszkańców regionu o roli człowieka w degradacji środowiska glebowego i potrzebie przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Gleby były zaniedbywane i zapomniane przez długi czas, większość społeczeństwa nie wiąże ich z żywnością, czystą wodą, klimatem czy bioróżnorodnością. W celu podniesienia problemu konieczności ochrony i zrównoważonego użytkowania gleb Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas 68 posiedzenia plenarnego w 2013 roku przyjęła rezolucje ustanawiającą 5 grudnia, Światowym Dniem Gleby.

Obecnie obchody oraz wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości społecznej o roli gleby w środowisku i życiu człowieka odbywają się w ponad 50 krajach, w tym także w Polsce.

Po co nam gleba?

Gleba to środowisko życia bakterii, roślin, zwierząt. Na niej rosną rośliny będące pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego. Dzięki niej możemy produkować niezbędną ilość pożywienia. I co ważne to gleba zatrzymuje wodę opadową, co w skrajnych warunkach chroni przed gwałtownymi wezbraniami rzek, potoków i podtopieniami a nawet powodziami.

Aby gleby mogły nam służyć, muszą być utrzymywane na wysokim poziomie. Postępująca degradacja gleby, czyli niszczenie jej struktury, niszczenie pokrywy roślinnej, długotrwałe przesuszenie, zmiana pH, skażenie substancjami chemicznymi czy wyjałowienie ze składników pokarmowych, zmniejsza jej żyzność i zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie. W efekcie mamy spadek urodzajności skutkujący zmniejszeniem jakości i ilości plonów. Degradacja prowadzi także do zmniejszenia bioróżnorodności, zachwiania zdolności do retencjonowania wody a także do powstania ujemnego bilansu węglowego. Oznacza to, że gleba uwalnia do atmosfery więcej węgla niż go wiąże. A skutki tego wszystkiego odczuwamy na naszym zdrowiu.

Dlatego Światowy Dzień Gleby przypomina nam o tym, by po prostu o nią dbać. Aby wybierać produkty produkowane w sposób nieagresywny, ale taki, w którym szacunek dla ziemi jest na pierwszym miejscu. Aby być świadomym odpowiedzialności i zagrożeń, które są nad nami.

Zapraszamy do zapoznania się z komiksem “Chrońmy Gleby” przygotowanym z okazji Światowego Dnia Gleby (źródło: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze).


Dbajmy wspólnie o naszą Matkę Ziemię i cieszmy się zdrowym i radosnym życiem!

Światowy Dzień Gleby

Strona główna wydarzenia: http://www.fao.org/world-soil-day/en/
Polecamy również: https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/Dzien-Gleby.pdf

Kategorie: Najnowsze