Niebawem dębowy krzyż stanie przy cmentarzu unickim w Koszołach. Bardzo dziękujemy Panu Edwardowi Tomaszukowi z Firmy Edwood za podarowanie go nam.

Unici w koszołach

Pan Tomaszuk już nieraz wspierał działania naszego stowarzyszenia. Na propozycję przekazania krzyża od razu zareagowaliśmy radością, bo teren szkolny od dawna miał też religijny wymiar. Na działce szkolnej stała cerkiew unicka (niestety spłonęła) oraz mieścił się cmentarz. Blisko szkoły znajdował się drugi cmentarz, do tej pory zachowało się tam kilka nagrobków kamiennych i krzyż. Po konsultacjach z Mieszkańcami, Panem Sołtysem i Panem Wójtem ustaliliśmy, że dlatego, iż przy drodze, od frontu szkoły stoi już krzyż granitowy upamiętniający stary kościół – to krzyż dębowy stanie przy dawnym cmentarzu znajdującym się za terenem szkolnym, ponieważ tam znajduje się jedynie tablica pamiątkowa. Nowy krzyż zostanie pobłogosławiony 9 sierpnia podczas modlitwy przy cmentarzu i ten punkt programu rozpocznie wydarzenie, które będzie oficjalną inauguracją działania Szkoły Relacji i Edukacji Regionalnej

Dziękujemy serdecznie
  • Panu Edwardowi Tomaszukowi za taki nieoczekiwany dar,
  • Panu Piotrowi Czapskiemu za przewiezienie z Białej Podlaskiej tego krzyża,
  • Panom: Rafałowi Tokarskiemu i Zbigniewowi Czubli za pomoc w przeniesieniu go w zadaszone miejsce gdzie czeka jeszcze na zaimpregnowanie i zamocowanie kotwy.