W dniu 28 grudnia 2018 roku w trakcie III Sesji Rady Gminy Łomazy odbyło się wręczenie certyfikatów laureatom XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” oraz Wójta Gminy Łomazy.

O programie

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Program został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach. Jest to IV edycja, do której Stowarzyszenie “Tłoka” przystąpiło. Stypendium na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

W roku akademickim 2018/2019 laureatami zostali

Wsparcie finansowe na I rok studiów otrzymali ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości naszej gminy, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu:

  1. Ewa Czyżewska – studentka Uniwersytetu Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie;
  2. Weronika Kobylińska – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
  3. Gabriela Nazarewicz – studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
  4. Maria Lewkowicz – studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  5. Paweł Zając – student Politechniki Lubelskiej.
Wręczenie Certyfikatów Programu Stypendia Pomostowe 28-12-2018

Więcej o Programie Stypendiów Pomostowych pod tym adresem.


Źródło: Biała24 – Bp24.pl/Urząd Gminy Łomazy
Opracowanie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka”

Kategorie: Najnowsze