Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” zakończyło realizację projektu „Centrum sportu i rekreacji w Koszołach” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zasadniczym założeniem projektu była aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Koszoły oraz rozwój kultury fizycznej w środowisku lokalnym poprzez utworzenie boiska sportowego, a także doposażenie w sprzęt zabawowy plac zabaw. Realizując zadanie udało się osiągnąć główny cel tego projektu – wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców. Powstałe boisko sportowe spełniło marzenia dzieci i młodzieży oraz rodziców, którzy chętnie włączają się we wspólną aktywność fizyczną. Ta inwestycja jest przyszłością wsi, gdyż wyrównuje szanse w rozwoju młodego pokolenia.

prace przy boisku Fio
WYPOSAŻENIE BOISKA FIO

Dzięki doposażeniu boiska sportowego i placu zabaw wszyscy zyskali miejsce, w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. Miejsce to przyczyniło się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami, integruje dzieci oraz młodzież poprzez wspólne gry, zabawy i uprawianie sportu. Doposażenie placu zabaw poprawiło estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, służąc aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie wyglądem i formą wkomponowując się do warunków otoczenia.

plac zabaw FIO
plac zabaw


Odrestaurowanie boiska sportowego poprawiło ofertę rekreacyjno-sportową skierowaną do młodzieży wsi Koszoły i przyczyniło się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, wpłynęło na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym, jednocześnie zaspokajając potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu
wpłynęło na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło ich aktywizację.

sport


Działania przy budowie boiska sportowego i placu zabaw pozwoliły mieszkańcom Koszoł budować świadomość zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży w tutejszym środowisku, pobudzając jednocześnie do działań na rzecz rodziny i rozwoju miejscowości.
Zarówno boisko sportowe, jak i plac zabaw są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców wsi Koszoły, a przy tym bezpieczne, atrakcyjne i wszechstronnie rozwijające dzieci.

FIO
Kategorie: Najnowsze