Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” ogłasza zakończenie realizacji projektu „Bezpieczny plac zabaw dla dzieci we wsi Koszoły” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zasadniczym założeniem projektu było zagospodarowanie terenu po byłej szkole, dzięki czemu dzieci otrzymały miejsce do kreatywnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Docelowo zaplanowano stworzenie i urządzenie placu zabaw – atrakcyjnego miejsca do zabaw dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Koszoł, poprzez zakup i montaż urządzeń.

Plac zabaw


Realizując zadanie udało się osiągnąć główny cel tego projektu- wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, powstały plac zabaw pozwolił spełnić marzenia dzieci i wyrównać ich szanse w rozwoju. Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy zyskały miejsce, w którym mogą trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Miejsce to przyczyniło się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami, integrując dzieci poprzez wspólne zabawy i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Plac zabaw


Działania przy budowie placu zabaw pozwoliły mieszkańcom Koszoł budować świadomość zaspakajania potrzeb dzieci w tutejszym środowisku, pobudzając jednocześnie do działań na rzecz rodziny i rozwoju miejscowości. Zaprojektowany plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców wsi Koszoły, a przy tym bezpieczny, atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający dzieci. Plac zabaw przyczynił się do poprawy estetyki miejscowości, pełniąc tym samym rolę centrum wsi.

FIO
FFL Ziemi Biłgorajskiej
Kategorie: Najnowsze