Nasi darczyńcy ciągle nas zaskakują. Z ich pomocą wyremontujemy “letnią kuchnię”, która stanie się naszym zapleczem kuchennym i socjalnym.

Nieprzerwanie otrzymujemy mnóstwo dobra w postaci słów wsparcia, dopingu, doceniania naszych działań, jak i materialnej – bardzo potrzebnych darów rzeczowych.

Dziękujemy serdecznie Fundacji Les BRICOS du COEUR avec BRICOMAN za okazane wsparcie. Szczególne wyrazy uznania należą się Dyrektorowi Sklepu w Białej Podlaskiej – Panu Wojciechowi Guzowskiemu oraz Pani Kierownik – Justynie Markowskiej. Otrzymaliśmy cenne materiały budowlane, które przyczynią się do rozwoju naszej działalności.  Dziękujemy również Pracownikom – Panu Łukaszowi Wawryniukowi, Panu Mateuszowi Grabowskiemu, Panu Piotrowi Skwierczyńskiemu – za dostarczenie darowizny do Szkoły Relacji i Edukacji Regionalnej w Koszołach.

Dzięki temu wyremontujemy tzw. “letnią kuchnię” – przybudówkę do Szkoły, w której zamierzamy przygotować zaplecze kuchenne i socjalne.