Stowarzyszenie

Cele oraz zadania Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Niektóre zadania to: organizowanie imprez promujących walory kulturowe i przyrodnicze oraz wydarzeń kulturalnych, sportowych, pokazów, wystaw, działalność edukacyjna czy pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do prac na rzecz Więcej…

Członkowie

Zarząd: Prezes zarządu – Cezary NowogrodzkiWiceprezes zarządu – Sławomir HordejukWiceprezes zarządu – Aleksandra Kulawczuk Członek zarządu – Magdalena AdamskaCzłonek zarządu – Rafał Tokarski Komisja Rewizyjna: Członek organu nadzoru – Joanna KulikCzłonek organu nadzoru – Jan CydejkoCzłonek organu nadzoru – Aniela Besaraba