Stowarzyszenie

Cele oraz zadania Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Niektóre zadania to: organizowanie imprez promujących walory kulturowe i przyrodnicze oraz wydarzeń kulturalnych, sportowych, pokazów, wystaw, działalność edukacyjna czy pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do prac na rzecz Więcej…

Członkowie

Zarząd: Prezes zarządu – Cezary Nowogrodzki Wiceprezes zarządu – Sławomir Hordejuk Członek zarządu- Krzysztof Wołosowicz Członek zarządu- Magdalena Adamska Członek zarządu – Rafał Tokarski Komisja Rewizyjna: Członek organu nadzoru – Joanna Kulik Członek organu nadzoru – Jan Cydejko Członek organu nadzoru – Aniela Besaraba