INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług prowadzonych poprzez Serwis.

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W SERWISIE JEST:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” z siedzibą w Koszołach 40, 21-532 Łomazy, NIP: 5372629642, REGON: 360727973, KRS: 0000539031.

POZYSKIWANIE ORAZ OCHRONA DANYCH

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

2. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych dokumentów regulujących przetwarzanie danych osobowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

2. Osobie fizycznej przysługuje prawo sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Osobie fizycznej przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych.

3. Osobie fizycznej przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH I ICH PRZETWARZANIE

1. Dane osobowe pozostawione w Serwisie przechowywane są tylko na okres wykonania usługi, np. obsługi kontaktu z klientem. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, Administrator ma prawo przechowywać dane nie dłużej niż przez 3 lata.

2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” Cezary Nowogrodzki, Koszoły 40, 21-532 Łomazy, tel. +48 505 260 442, e-mail: biuro.tloka@gmail.com

PLIKI COOKIE

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE SERWISU ORAZ DOSTAWCA HOSTINGU

1. Zewnętrzne oprogramowanie wykorzystywane do obsługi Serwisu:

a) Tłumaczenie elementów Serwisu – Loco Translate:

Ta wtyczka nie zbiera żadnych danych od użytkowników odwiedzających witrynę. Zainteresowani mogą zapoznać się z polityką prywatności wtyczki Loco.

2. Dostawcą usług hostingu witryny www.tloka.pl jest OVH Sp. z o.o. Spółka prowadzi również przechowywanie kopii zapasowych danych Serwisu. Polityka prywatności OVH Sp. z o.o.

3. Serwis korzysta z protokołów szyfrowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników www.tloka.pl.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis www.tloka.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.