Projekty zrealizowane oraz w trakcie realizacji w ramach działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Tłoka”.


2021


Od KIS-u do PES-u

Przedstawiamy kolejny projekt realizowany przez KIS, którego głównym celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

Rewitalizacja miejsca pamięci w Koszołach

Projekt w ramach Programu „Czuwamy! Pamiętamy!” zakłada rewitalizację miejsca pamięci w Koszołach poświęconego męczeńskiej śmierci z rąk niemieckich okupantów 6-osobowej rodziny rolniczej Remeszów. Prace uzasadnia zły stan techniczny upamiętnienia i konieczność wymiany tablicy epitafijnej z uwagi na jej ahistoryczne zapisy z lat PRL-u.

X Otwarty Konkurs

Projekt pn. II Festiwal Kultury i Bajki Rosyjskiej – X Otwarty Konkurs organizowany jest przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.


2020


IX Otwarty Konkurs

Projekt pn. Festiwal Bajki Rosyjskiej – IX Otwarty Konkurs organizowany jest przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.


2019


„Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko”

Reaktywacja ogrodu szkolnego z roku 1938 przy budynku dawnej szkoły w Koszołach, w gminie Łomazy, pow. bialski, w woj. lubelskim oraz utworzenie eko-ścieżki edukacyjnej, na której pokazane będą tradycyjne uprawy dawnej wsi polskiej.

VIII Otwarty Konkurs

Projekt pn. Młodzieżowe Międzynarodowe Forum na Rzecz Dialogu i Porozumienia – VIII Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej

Przedstawiamy projekt “Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji”, który został sfinansowany z Funduszy Europejskich.


2017


VI Otwarty Konkurs

Projekt pn. Cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych upamiętniających męczeństwo Polaków skazywanych przez Niemców na śmierć za pomoc udzielaną zbiegłym z obozów niemieckich żołnierzom Armii Czerwonej – VI Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.


2016


V Otwarty Konkurs

Projekt pn. 75. rocznica utworzenia Frontstalagu 307 – cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych upamiętniających męczeństwo Rosjan oraz więźniów niemieckich obozów jenieckich w okresie II wojny światowej w Białej Podlaskiej i okolicach – V Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

projekty

Centrum sportu i rekreacji w Koszołach

Przedstawiamy projekt “Centrum sportu i rekreacji w Koszołach”, który został sfinansowany ze środków projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.


2015