Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

Tytuł projektu: Bezpieczny plac zabaw dla dzieci we wsi Koszoły

Kwota dofinansowania: 4500 zł

Termin realizacji: 2015

Główny cel projektu

Powstały plac zabaw pozwoli spełnić marzenia dzieci i wyrównać ich szanse w rozwoju. Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Będzie integrować dzieci poprzez wspólne zabawy. Wpłynie na przyjemne, pozytywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Działania te pozwolą mieszkańcom budować świadomość zaspakajania potrzeb dzieci w ich środowisku i pobudzą do działań na rzecz rodziny i miejscowości. Wskażą jak umiejętnie organizować zdrowy wypoczynek, umożliwią zdobywanie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń w wychowywaniu i opiece dzieci podczas spotkań na placu zabaw. Plac zabaw poprawi estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci, a także będzie pełnił rolę centrum wsi.

Stworzenie nowoczesnego placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Taki plac zabaw będzie jedynym tego typu elementem w najbliższej okolicy. Zaprojektowany plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny, wszechstronnie rozwijający dzieci oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców wsi Koszoły. Budowa i urządzenie placu zabaw przyczyni się również do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej.  Poprzez organizację tych działań uaktywni się integracja mieszkańców i utrwali w nich potrzeba podejmowania działań na rzecz rozwoju wsi.

Działania prowadzone w ramach projektu

Założeniem projektu jest zagospodarowanie terenu po byłej szkole, dzięki czemu dzieci otrzymają miejsce do kreatywnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Zaplanowano docelowo stworzenie i urządzenie placu zabaw – miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży i rodzicom. Celem projektu jest stworzenie najmłodszym mieszkańcom sołectwa Koszoły bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw na wolnym powietrzu, poprzez zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw dla dzieci. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia do zabawy. Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci – to nadrzędny cel realizowanej operacji. Na placu zabaw do dyspozycji milusińskich będą huśtawki, piaskownica, ścianki wspinaczkowe, staną tam także ławki i kosze na śmieci. Projekt umożliwi mieszkańcom wsi Koszoły rozwój inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw.

Odbiorcy projektu oraz rekrutacja

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Koszoły, w tym dzieci w liczbie około 30 osób. Z projektu będą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Przewidywana liczba uczestników imprezy z okazji otwarcia placu zabaw – do 300 osób. Na ogólnym zebraniu wsi Koszoły, organizatorzy przedstawią projekt mieszkańcom, na którym uczestnicy zostaną zaangażowani w wykonanie placu zabaw oraz imprezy środowiskowej. Zostaną pozyskani przyjaciele projektu, którzy wesprą inicjatywę mieszkańców. Wybudowany plac zabaw zostanie zaprezentowany na środowiskowej imprezie z okazji otwarcia obiektu.

Rezultaty realizacji projektu

Rezultatem realizowanego projektu będzie:

  1. Plac zabaw, na którym teraz i w przyszłości będą spotykać się rodziny z dziećmi spędzając przyjemnie i kulturalnie czas wolny.
  2. Spełnienie marzeń dzieci.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom wiejskim podczas zabaw letnich
  4. Zaciśnięcie więzi społeczności lokalnej, rodzinnej, sąsiedzkiej, koleżeńskiej.
  5. Rozbudzenie aktywności mieszkańców poprzez pozytywną integrację na rzecz rozwoju wsi.
  6. Wypromowanie wsi Koszoły oraz gminy Łomazy poprzez organizację imprezy środowiskowej.

Partnerzy zaangażowani w prowadzone działania

Urząd Gminy Łomazy – udostępnienie terenu pod plac zabaw oraz sprzętu na plac zabaw, GOK – udostępnienie nagłośnienia, oprawa muzyczna.
Fundacja „ Kurs na miłość” – przeprowadzenie zabaw, konkursów i gier podczas imprezy.
Szkoła Podstawowa w Huszczy, Zespół Szkół w Łomazach – udział w konkursie plastycznym pt.: „Mój wymarzony plac zabaw”.
Zespoły artystyczne – wykonanie repertuaru piosenki dziecięcej i młodzieżowej, wykonanie sztuki teatralnej.
Wolontariat – przygotowanie cateringu, prowadzenie imprezy – konferansjer.
Pracownicy fizyczni, członkowie stowarzyszenia – przygotowanie terenu na plac zabaw, montaż, odnowienie sprzętu.

Promocja  projektu

Strona internetowa gminy Łomazy – zdjęcia placu zabaw, opis imprezy.
Gazetka regionalna „Łomaskie Strony” – zdjęcia placu zbaw, opis imprezy.
Czasopismo mieszkańców wsi Koszoły – „Kniaża” – zdjęcia placu zbaw, opis imprezy.
„Słowo Podlasia” – zdjęcia, artykuł.
„Radio Biper” – Internetowy Portal Informacyjny – Biała Podlaska – informacja o projekcie, imprezie otwarcia, a następnie zdjęcia placu zbaw, opis imprezy.

Plac zabaw