Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

Tytuł projektu: Centrum sportu i rekreacji w Koszołach

Kwota dofinansowania: 5000 zł

Termin realizacji: 1 czerwca 2016 – 31 lipca 2016

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Koszoły oraz rozwój kultury fizycznej w środowisku lokalnym poprzez utworzenie młodemu pokoleniu sołectwa Koszoły bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do uprawiania różnych sportów, tj. : piłki nożnej, koszykówki, siatkówki a także doposażenie w sprzęt zabawowy utworzony w ubiegłym roku ze środków FIO plac zabaw. Powstałe boisko sportowe spełni marzenia dzieci i młodzieży oraz rodziców, którzy chętnie włączą się we wspólną z dziećmi aktywność fizyczną. Ta inwestycja jest przyszłością wsi, gdyż wyrówna szanse w rozwoju młodego pokolenia i wprowadzi je do współczesnego świata. Dzięki doposażeniu boiska sportowego i placu zabaw wszyscy zyskają miejsce, w którym będą mogli trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. Poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Będzie integrować dzieci i młodzież poprzez wspólne gry i zabawy oraz uprawianie sportu.

Dzięki doposażeniu boiska sportowego i placu zabaw wszyscy zyskają miejsce, w którym będą mogli trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. Poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości.

Działania prowadzone w ramach projektu

Założeniem projektu jest zakup i montaż urządzeń do gry na świeżym powietrzu na boisku sportowym oraz zagospodarowanie terenu poprzez wyplantowanie boiska, posianie trawy. Operacja obejmować będzie również doposażenie utworzonego w ubiegłym roku placu zabaw o karuzelę platformową z siedziskami i kierownicą oraz o bujak sprężynowy. Boisko sportowe będzie wyposażone w siatkę na bramki do gry w piłkę nożną, dwa kosze do gry w koszykówkę, siatkę do gry w siatkówkę, zestaw piłek do gier sportowych. Zostaną także odnowione konstrukcje starych bramek do gry w piłkę nożną oraz słupki do koszykówki i siatkówki. Teren zostanie zagospodarowany dodatkowo poprzez zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Odbiorcy projektu oraz rekrutacja

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Koszoły, w tym dzieci w liczbie około 30 osób. Z projektu będą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Przewidywana liczba uczestników imprezy z okazji otwarcia placu zabaw – do 300 osób. Na ogólnym zebraniu wsi Koszoły, organizatorzy przedstawią projekt mieszkańcom, na którym uczestnicy zostaną zaangażowani w wykonanie prac przy boisku sportowym, placu zabaw oraz imprezie środowiskowej. Zostaną pozyskani przyjaciele projektu, którzy wesprą inicjatywę mieszkańców. Wybudowany plac zabaw zostanie zaprezentowany na środowiskowej imprezie z okazji otwarcia obiektu.

Rezultaty realizacji projektu

Rezultatem realizowanego projektu będzie:

  1. Zyskanie miejsca do uprawiania sportów, rekreacji, zabawy i integracji.
  2. Poprawa zdrowia, aktywności fizycznej oraz spędzania wolnego czasu bez używek przez mieszkańców wsi Koszoły.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zabaw letnich.
  4. Zaciśnięcie więzi społeczności lokalnej, rodzinnej, sąsiedzkiej, koleżeńskiej.
  5. Rozbudzenie aktywności mieszkańców poprzez pozytywną integrację na rzecz rozwoju wsi.
  6. Wypromowanie wsi Koszoły oraz gminy Łomazy poprzez organizację imprezy środowiskowej.

Partnerzy zaangażowani w prowadzone działania

Urząd Gminy Łomazy – udostępnienie terenu pod plac zabaw i boisko sportowe, sprzętu na plac zabaw i boisko sportowe. GOK – udostępnienie nagłośnienia, oprawa muzyczna.
Fundacja „ Kurs na miłość” – przeprowadzenie zabaw, konkursów i gier podczas imprezy.
Szkoła Podstawowa w Huszczy, Zespół Szkół w Łomazach – udział w gminnym konkursie plastycznym pt.: „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”.
Zespoły artystyczne – wykonanie repertuaru piosenki dziecięcej i młodzieżowej. Wolontariat – przygotowanie cateringu, prowadzenie imprezy – konferansjer.
Pracownicy fizyczni, członkowie stowarzyszenia – przygotowanie terenu na boisku i placu zabaw, montaż, odnowienie sprzętu.

Boisko sportowe