Projekt: Festiwal Bajki Rosyjskiej

Kwota dofinansowania: 5 850,00 zł

Koszt całkowity: 7 670,00 zł

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli w naszej gminie. Jest próbą zachęcenia i zaszczepienia w młodzieży szkolnej miłości do literatury rosyjskiej, przybliżenie im historii bajek rosyjskich ich twórców a także przełamanie stereotypu że czytanie jest nudne. Chcemy połączyć dobrą zabawę z poszerzaniem wiedzy i poznawaniem historii.

Opis grup adresatów przedsięwzięcia

Starsze grupy przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej oraz mieszkańcy Gminy Łomazy.

Spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia i sposób jego osiągnięcia

Efektem naszego przedsięwzięcia będzie przybliżenie klasyki literatury rosyjskiej (bajki) społeczności gminy Łomazy. Zaszczepienie zainteresowania nauką języka rosyjskiego, ukazanie związków kulturowych łączących narody Polski i Rosyjski o wspólnych słowiańskich korzeniach.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Miejscem realizacji naszego projektu jest powiat bialski w województwie lubelskim, gdzie zlokalizowane są przedszkola i szkoły w Łomazach i Huszczy oraz siedziba Stowarzyszenia w Koszołach.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia

Festiwal poprzedzi ogłoszenie konkursu plastycznego dla najmłodszych uczestników. Konkurs przygotujemy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach. W każdy dzień zostaną zaproszone dzieci z różnych grup wiekowych, dla których adekwatnie do wieku i znajomości języka rosyjskiego zostaną zorganizowane odczyty bajek i konkursy związane z językiem rosyjskim i znajomością bajek. Odpowiednie zareklamowanie naszego festiwalu i współpraca ze szkołami pozwoli nauczycielom decydującym się wziąć udział razem z dziećmi w projekcie przygotować się do czynnego udziału w naszym przedsięwzięciu. W tych dniach korzystając z „małego kina” w GOK-u w Łomazach zostaną wyświetlone rosyjskie filmy familijne na motywach bajek dla dorosłych i dzieci. Miejscem organizacji naszego festiwalu będzie budynek dawnej szkoły w Koszołach.

Udział podmiotów zagranicznych w przedsięwzięciu

Do współpracy zaprosiliśmy Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

IX Otwarty Konkurs
IX Otwarty Konkurs