Projekt: II Festiwal Kultury i Bajki Rosyjskiej

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

Koszt całkowity: 10 500,00 zł

Krótka charakterystyka przedsięwzięcia

  1. Przegląd inscenizacji bajek rosyjskich dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.
  2. Konkurs kaligraficzny dla klas IV szkoły podstawowej połączony z warsztatami kaligraficznymi.
  3. Konkurs wiedzy o Świętym Mikołaju z Miry. Konkurs drużynowy dla uczniów klas VI-VIII. Konkurs można przeprowadzić na zasadzie turnieju.
  4. Konkurs plastyczny „Święty Mikołaj z Miry” dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej.
  5. Konkurs na plakat „Podróż po Rosji” dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Opis grup adresatów przedsięwzięcia

Adresatami są nauczyciele języka rosyjskiego oraz ich uczniowie z okolicznych szkół podstawowych w Łomazach, Rossoszu, Wisznicach, Huszczy, Tucznej, Dokudowie.

Spodziewany efekt naukowy, społeczny lub ekonomiczny przedsięwzięcia i sposób jego osiągnięcia

Pogłębienie wiedzy na temat kultury rosyjskiej w szczególności przez pryzmat prawosławia i ważnej pozycji Świętego Mikołaja z Mirry oraz kultur tradycji obyczajów kultury rosyjskiej. Zainteresowanie najmłodszych kaligrafią – sztuką pięknego pisania na przykładzie cyrylicy – oraz rozwijanie ich umiejętności aktorskich oraz plastycznych.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Miejscem realizacji naszego projektu jest powiat bialski w województwie lubelskim, gdzie zlokalizowane są szkoły w Łomazach, Wisznicach, Huszczy, Tucznej, Dokudowie oraz siedziba Stowarzyszenia w Koszołach.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia

  • opracowanie regulaminów konkursów, informacji o konkursach;
  • przesłanie zaproszeń do udziału dla szkół;
  • sukcesywne przeprowadzenie kolejnych etapów konkursu;
  • ustalenie osób odpowiedzialnych za przedsięwzięcie;
  • przeprowadzenie konkursów dla sześciu szkół.

Udział podmiotów zagranicznych w przedsięwzięciu

Centrum Kultury Rosyjskiej w Warszawie.

X Otwarty Konkurs
X Otwarty Konkurs