Reaktywacja ogrodu szkolnego z roku 1938 przy budynku dawnej szkoły w Koszołach, w gminie Łomazy, pow. bialski, w woj. lubelskim oraz utworzenie eko-ścieżki edukacyjnej, na której pokazane będą tradycyjne uprawy dawnej wsi polskiej.

OPIS PRACY KONKURSOWEJ

Działka ma powierzchnię 1800 m2 i została przekazana przez Wójta Gminy Łomazy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu TŁOKA „Radość Dzieciom” w Koszołach. Od 5 lat Stowarzyszenie organizuje w Koszołach zajęcia i warsztaty dla dzieci, w których biorą udział dzieci nie tylko z Koszoł, ale i z sąsiednich wiosek, utworzyliśmy na działce plac zabaw, korzystając z projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Stowarzyszenie TŁOKA „Radość Dzieciom” organizuje pikniki, zaprasza podróżników i pisarzy, w przyszłym roku planowany jest przyjazd znanego mistrza kulinarnego Karola Okrasy.

Niedawno zapytaliśmy stałych odbiorców naszych akcji, jako reprezentantów ogółu uczestników różnorodnych zajęć, Nadię, Nikodema, Nikolę, Zosię, Anastazję, Michała i Olę, o to, czego dzieciom w tym miejscu jeszcze brakuje, co chciałyby tu mieć. Wśród wielu pomysłów zdecydowały się na utworzenie na działce sadu z drzewkami i krzewami owocowymi, z których będą mogły samodzielnie zrywać wyhodowane owoce. Wkrótce życzenie dzieci przybrało realny kształt w postaci zaangażowania rodziców we wcieleniu go w życie. W dniu 5 października teren działki został obsiany trawą. Kolejnym etapem byłoby sadzenie drzew i krzewów owocowych, które chcielibyśmy przeprowadzić na przełomie października i listopada. Do pracy zaprosiliśmy projektantów z pracowni RS Projekt w Białej Podlaskiej – Pani Zofia Zacharczuk pomogła nam stworzyć wizualizację ogrodu i ścieżkę edukacyjną wpisaną w planowane założenie ogrodowe. Do pracy przy naszym projekcie zaprosiliśmy także szkoły podstawowe w Łomazach oraz Huszczy, do których uczęszczają dzieci z Koszoł. Ambasadorami przedsięwzięcia będą dzieci z Koszoł, wspomniani: Nadia, Nikodem, Nikola, Zosia, Anastazja, Michał i Ola, które będą namawiały inne dzieci do prowadzenia i pielęgnacji ogrodu, oby mógł on cieszyć swoja urodą, a z czasem przynosił plony w postaci zdrowych owoców. Chcielibyśmy stworzyć ogród otwarty dla całej lokalnej społeczności, a głównie dla jej najmłodszych członków – dzieci. Nauczyciele przyrody będą mogli prowadzić tu swoją pracę edukacyjną wśród najmłodszego pokolenia. We współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, jego terenowym przedstawicielstwem w Grabanowie, prowadzone byłyby też zajęcia z wiedzy o pszczelarstwie (myślimy o wypożyczaniu z ODR uli), a ze Stowarzyszeniem „Bocian” – zajęcia ornitologiczne (planujemy ustawienie budek lęgowych na terenie ogrodu).

Z pozyskanych dla realizacji projektu funduszów chcemy zakupić drzewka, krzewy owocowe dla upraw ekologicznych i kwiaty cebulkowe (rośliny chcemy nabyć w szkółkach z okolic Puław) oraz  narzędzia: szpadle, grabie, nożyce, sekatory, pazurki, gracki, widły amerykańskie, kompostownik, taczkę, wiadra, rękawice ogrodowe.

Celem projektu jest edukacja i zachowanie roślin tradycyjnych upraw na polskiej wsi przed dziesiątkami lat (ich wykaz zawarty jest w opisie planu zagospodarowania działki), kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska (budowa budek lęgowych, domków dla owadów i lapidarium dla żyjątek ogrodowych), promocja patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę i jakość życia – ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń (szkoła w Koszołach wybudowana została w czynie społecznym przez mieszkańców wsi w 1938 r., do dziś zachowało się kilkaset metrów szpaleru bzów tworzących oprawę projektowanego przez nas ogrodu. Ten szpaler z okresu międzywojennego wymaga dziś odnowienia, gdyż jest symbolem tej dawnej placówki szkolnej).

Kwota dofinansowania: 2 000,00 zł