Czym jest „Tłoka”?

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” w Koszołach to organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie relacji sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Współpracujemy z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami oraz aktywnie włączamy się w program odnowy wsi. Promujemy kulturę regionalną turystyki i dorobek regionalny na różnego rodzaju targach, sympozjach i spotkaniach. Od 2010 roku wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś. Organizujemy imprezy popularyzujące walory kulturowe i przyrodnicze regionu oraz imprezy kulturalne, sportowe, wystawy, targi, pokazy i konkursy. Nasza działalność to także edukacja realizowana poprzez organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych czy też realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach w hali dworca PKP w Białej Podlaskiej prowadzimy Galerię Biała Lokomotywa promując historię i kulturę regionu.

Wręczono certyfikaty naszym Stypendystom

W dniu 28 grudnia 2018 roku w trakcie III Sesji Rady Gminy Łomazy odbyło się wręczenie certyfikatów laureatom XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” oraz Wójta Gminy Łomazy. O programie Program Więcej…