STOWARZYSZENIE

feature image

Stowarzyszenie "Tłoka" powstało w celu wspierania rozwoju społeczności lokalnych poprzez umacnianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich oraz pielęgnowanie regionalnej tradycji i kultury.

czytaj więcej...

CZŁONKOWIE

feature image

Stowarzyszenie zrzesza 20 członków czynnie zaangażowanych w realizację działań statutowych, inicjując i prowadząc różnorodne projekty na rzecz lokalnej społeczności.

czytaj więcej...

PROJEKTY

feature image

Aktualne podejmowane inicjatywy oraz projekty zrealizowane w ramach działalności Stowarzyszenia "Tłoka - radość dzieciom".

czytaj więcej...