Czym jest „Tłoka”?

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” w Koszołach to organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie relacji sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Współpracujemy z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami oraz aktywnie włączamy się w program odnowy wsi. Promujemy kulturę regionalną turystyki i dorobek regionalny na różnego rodzaju targach, sympozjach i spotkaniach. Od początku działania Stowarzyszenia wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś. Organizujemy imprezy popularyzujące walory kulturowe i przyrodnicze regionu oraz imprezy kulturalne, sportowe, wystawy, targi, pokazy i konkursy. Nasza działalność to także edukacja realizowana poprzez organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych czy też realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach w holu kasowym dworca PKP w Białej Podlaskiej prowadzimy Galerię Biała Lokomotywa promując historię i kulturę regionu a także lokalnych autorów.

Lato na Wsi 2019 – galeria

Galeria z warsztatów „Lato na Wsi 2019”. Dziękujemy uczestnikom i prowadzącym zajęcia za udział i zaangażowanie. Więcej o programie „Lato na Wsi 2019” na naszym Facebooku.

Stypendia Pomostowe 2019/2020

Stypendia Pomostowe na rok akademicki 2019/2020 zostały przydzielone. Dotychczas z programu w gminie skorzystało 20 stypendystów. W tym roku dostaną je kolejne cztery osoby.