Czym jest “Tłoka”?

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach to organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie relacji sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Współpracujemy z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami oraz aktywnie włączamy się w program odnowy wsi. Promujemy kulturę regionalną turystyki i dorobek regionalny na różnego rodzaju targach, sympozjach i spotkaniach. Od początku działania Stowarzyszenia wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś. Organizujemy imprezy popularyzujące walory kulturowe i przyrodnicze regionu oraz imprezy kulturalne, sportowe, wystawy, targi, pokazy i konkursy. Nasza działalność to także edukacja realizowana poprzez organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych czy też realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach w holu kasowym dworca PKP w Białej Podlaskiej prowadzimy Galerię Biała Lokomotywa promując historię i kulturę regionu a także lokalnych autorów.

Stypendia Pomostowe 2020/21

Wójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji XIX edycji programu (2020/2021) Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy studentom I roku.

Wspólne czytanie bajek

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach ma przyjemność zaprosić dzieci wraz z opiekunami na wspólne czytanie bajek. Wstęp wolny!

“Sturmwind” w Białej Lokomotywie

W Galerii Biała Lokomotywa mieszczącej się w holu kasowym Dworca PKP w Białej Podlaskiej prezentowana jest nowa wystawa pt. “Sturmwind” – niemieckie działania przeciwpartyzanckie w Lasach Janowskich 11-15 czerwca 1944 r.