Czym jest „Tłoka”?

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” w Koszołach to organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie relacji sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Współpracujemy z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami oraz aktywnie włączamy się w program odnowy wsi. Promujemy kulturę regionalną turystyki i dorobek regionalny na różnego rodzaju targach, sympozjach i spotkaniach. Od początku działania Stowarzyszenia wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś. Organizujemy imprezy popularyzujące walory kulturowe i przyrodnicze regionu oraz imprezy kulturalne, sportowe, wystawy, targi, pokazy i konkursy. Nasza działalność to także edukacja realizowana poprzez organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych czy też realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach w holu kasowym dworca PKP w Białej Podlaskiej prowadzimy Galerię Biała Lokomotywa promując historię i kulturę regionu a także lokalnych autorów.

Rodzinne Powitanie Wiosny – zaproszenie

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Tłoka”, „Tropem Natury” Anna Szczepaniuk, Zespół „Luteńka” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Koszołach zapraszają wszystkich małych i dużych na Rodzinne Powitanie Wiosny. Wydarzenie odbędzie się 24 marca 2019 roku (niedziela) od Więcej…

Akcja wywieszania budek lęgowych dla ptaków

Akcja wywieszania budek lęgowych dla ptaków rozpoczęła się w Koszołach w powiecie bialskim. Pilotażowo w różnych punktach ma być umieszczonych około 10 budek dla ptaków, takich jak sikorki czy kowaliki. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więcej…