Czym jest “Tłoka”?

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach to organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie relacji sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Współpracujemy z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami oraz aktywnie włączamy się w program odnowy wsi. Promujemy kulturę regionalną turystyki i dorobek regionalny na różnego rodzaju targach, sympozjach i spotkaniach. Od początku działania Stowarzyszenia wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś. Organizujemy imprezy popularyzujące walory kulturowe i przyrodnicze regionu oraz imprezy kulturalne, sportowe, wystawy, targi, pokazy i konkursy. Nasza działalność to także edukacja realizowana poprzez organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych czy też realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach w holu kasowym dworca PKP w Białej Podlaskiej prowadzimy Galerię Biała Lokomotywa promując historię i kulturę regionu, a także lokalnych autorów.

Aktualności

Święto Niepodległości w Koszołach

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” zaprasza w dniu 11 listopada na obchody Święta Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Koszołach 40. Szczegóły w dalszej części artykułu.