Czym jest „Tłoka”?

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” w Koszołach to organizacja, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wzmacnianie relacji sąsiedzkich oraz pielęgnowanie tradycji i kultury. Współpracujemy z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami oraz aktywnie włączamy się w program odnowy wsi. Promujemy kulturę regionalną turystyki i dorobek regionalny na różnego rodzaju targach, sympozjach i spotkaniach. Od początku działania Stowarzyszenia wydajemy własne czasopismo „Kniaża” promujące wieś. Organizujemy imprezy popularyzujące walory kulturowe i przyrodnicze regionu oraz imprezy kulturalne, sportowe, wystawy, targi, pokazy i konkursy. Nasza działalność to także edukacja realizowana poprzez organizowanie kursów, konkursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych czy też realizacja programów stypendialnych i ich finansowanie. Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach w holu kasowym dworca PKP w Białej Podlaskiej prowadzimy Galerię Biała Lokomotywa promując historię i kulturę regionu a także lokalnych autorów.

Upamiętnienie rodziny Remeszów

W Koszołach w powiecie bialskim upamiętniono zamordowaną przez Niemców rodzinę Remeszów. Mieszkającą w tej miejscowości sześcioosobową rodzinę rozstrzelano w 1942 roku. Była to jedna z największych egzekucji, która miała miejsce w Koszołach w czasie II wojny Więcej…

Upamiętnimy rodzinę Remeszów

Wójt Gminy Łomazy, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” w Koszołach zapraszają na uroczystości upamiętniające rodzinę Remeszów zamordowaną w 1942 roku przez żołnierzy niemieckich.

„Tłoka” w podręcznikach

Chcemy się podzielić z Wami radością i dumą, że nasze Stowarzyszenie jest opisane w popularnym podręczniku do wiedzy o społeczeństwie, jako przykład organizacji pozarządowej, prężnie działającej lokalnie.