Koszoły na mapach historycznych zgromadzonych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka”

Koszoły na mapach
Fragment powiatu brzeskiego w II połowy XVI wieku. Kolor zielony – dobra królewskie, pomarańczowy – dobra pańskie, szary – dobra średnio i drobnoszlacheckie, żółty – dobra kościelne. Widoczna wieś Kniaża (Koszoły)
Koszoły na mapach
Mapa części Wielkiego Księstwa Litewskiego 1786 r.
Zachodnia Galicja 1801-1804 r. Pierwszy przegląd wojskowy
Koszoły na mapach
Koszoły 1850 r.
Koszoły na mapach
Powiat bialski w latach 1867-1912 wchodził w skład guberni siedleckiej. Mapa z 1907 r. z „Atlasu Historycznego Polski” Józefa Bazewicza. Na mapie widoczna jest wieś Koszoły i cerkiew.
Koszoły na mapach
Mapa powiatu bialskiego (gubernia siedlecka) z 1907 r. z widoczną cerkwią unicką w Koszołach
Koszoły na mapach
Mapa okolic Koszoł z 1914 roku. W centrum wsi widoczna jest cerkiew oraz cmentarz.Przy wjeździe do wsi os strony Huszczy znajdował się młyn-wiatrak
Koszoły na mapach
Koszoły 1914 r.
Koszoły na mapach
Koszoły 1914 r.
Koszoły na mapach
Koszoły 1931 r.
Koszoły na mapach
Mapa Koszoł i okolic z 1936 roku z naniesionymi nazwami miejscowymi, jak np. Nadatki, Zarzecze, Czeremszczyzna