Został ustalony harmonogram warsztatów Klubu Integracji Społecznej. W ramach zajęć uczestnicy będą mogli przejść szkolenia z wielu dziedzin podnoszących ich umiejętności.

Harmonogram warsztatów Klubu Integracji Społecznej, które odbędą się w Koszołach:

 • Doradztwo zawodowe indywidualne – 11.06.2019 r. – 27.08.2019 r.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 04.06.2019 r. – 06.09.2019 r.
 • Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – Blok tematyczny – Akademia zdrowia – 14.06.2019 r. – 21.06.2019 r.
 • Doradztwo zawodowe grupowe – 25.06.2019 r. – 13.08.2019 r.
 • Zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego – 03.07.2019 r. – 12.07.2019 r.
 • Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – Blok tematyczny – Akademia Rekreacji – 16.07.2019 r. – 30.07.2019 r.
 • Akademia Zdrowia, Sportu i Rekreacji – Blok tematyczny – Akademia Sportu – 16.08.2019 r. – 22.10.2019 r.
 • Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe. Zajęcia w zakresie obsługi komputera – 03.09.2019 r. – 20.09.2019 r.
 • Zajęcia edukacyjne – ogólnorozwojowe. Nauka domowego budżetowania – 24.09.2019 r. – 15.10.2019 r.
 • Akademia Społeczna – „Ja w społeczeństwie” – 03.12.2019 r. – 13.12.2019 r.
 • „Ekonomia społeczna Twoją Szansą” – 16.06.2019 r. – 09.08.2019 r.
 • Poradnictwo specjalistyczne prawne indywidualne – 31.10.2019 r. – 22.11.2019 r.
 • Akademia Kultury – 01.10.2019 r. – 29.11.2019 r.
Harmonogram warsztatów Klubu