W dniach 25-26 sierpnia odbył się wyjazd studyjny uczestników Klubu Integracji Społecznej do podmiotów ekonomii społecznej w Hrubieszowie z elementami turystycznymi.

W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzili podmioty Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych w Hrubieszowie, gdzie powstało wiele dobrze prosperujących spółdzielni socjalnych. Wyjazd był naturalną promocją ekonomii społecznej, a także realizowanego projektu “Od KIS-u do PES-u”. Pośród atrakcji znalazło się również zwiedzanie miasta oraz skansenu “Wioska Gotów” w Masłomęczu.


Wyjazd studyjny został zrealizowany w ramach projektu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Priorytet I – Usługi reintegracyjne. “Od KIS-u do PES-u”.


Tekst: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Tłoka” w Koszołach
Zdjęcia: Jolanta Przyłucka