Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” w Koszołach pod patronatem wójta gminy Łomazy Pana Jerzego Czyżewskiego zaprasza dzieci z gminy Łomazy na wakacyjne zajęcia.

„LATO NA WSI” 2016

21 LIPCA – czwartek

28 LIPCA – czwartek

4 SIERPNIA – czwartek

13 SIERPNIA – sobota

W godzinach: 13.00 – 16.00 na terenie „CENTRUM SPORTU I REKREACJI W KOSZOŁACH”

W programie:

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz bezpieczeństwo na drodze)

2. ZAJĘCIA SPORTOWO – ZDROWOTNE I REKREACYJNE (gry sportowe, zabawy na placu zabaw)

3. KONKURS PLASTYCZNY „WAKACJE NA WSI” (zabawy plastyczno-techniczne i inne atrakcje)

4. OGNISKO (zakończenie programu)

5. OTWARCIE PUNKTU BIBLIOTECZNEGO DLA WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW CZYTANIA

Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ( szkoła podstawowa). Młodsze dzieci mile widziane z rodzicami.

WSPÓŁPRACA: Wójt Gminy w Łomazach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach.

OPIEKUN : Elżbieta Tokarska
KOORDYNATOR: Danuta Nazarewicz

Kategorie: Najnowsze